Każda osoba pracująca w ramach umowy o pracę, czyli tak zwany etatowiec znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie potrzebował zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Co w takim momencie należy zrobić? Takie zaświadczenie o zatrudnieniu w naszym wynagrodzeniu potrzebne jest zazwyczaj podczas wizyty w banku lub w sklepie. Informacja o pracy rodziców wymagana jest również przy zapisywaniu dzieci do przedszkola. Dokument taki jest potrzebny w banku, kiedy staramy się o kredyt oraz w sklepie podczas składania wniosku o sprzedaż na raty. W obu tych przypadkach druga strona musi wiedzieć czy w stanie udźwignąć finansowo spłatę zobowiązania. Jeżeli myślimy o kredycie bankowym, wówczas zaświadczenie z wysokimi zarobkami automatycznie zwiększa naszą zdolność kredytową. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach potrzebne nam jest również w sądzie. Pytanie o zatrudnienie oraz zarobki może paść podczas rozprawy rozwodowej oraz ustalenia wysokości alimentów na dzieci.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zaswiadczenie-o-zatrudnieniu/

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – jak nie zdobyć?

W niektórych zakładach pracy mogą istnieć formularze takich doświadczeń. Wtedy taka sytuacja nie jest problemem. Jeżeli jednak zakład pracy nie ma przygotowanych procedur oraz wniosku do wypełnienia, musimy wówczas zadbać, aby kadry przygotowały taki dokument z informacją, która będzie zawierała:

• imię nazwisko

• numer PESEL

• datę urodzenia

• numer i serię dowodu osobistego

• nazwę i dane firmy

• stanowisko, które zajmujemy 

• charakter naszej pracy

• okres zaczęcia pracy

• na podstawie jakiej umowy jesteś zatrudnieni 

• wysokość średniego wynagrodzenia brutto (musi być to średnia z trzech ostatnich miesięcy pracy)

Dokument ten powinien zawierać dodatkowe, istotne informacje, dotyczące tego czy pobory pracownika zajmowane są przez komornika lub czy firma jest w likwidacji. Na zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach nie może zabraknąć także podpisu i pieczątki pracodawcy. Zakład pracy nie może jednak odmówić wystawienia takiego dokumentu. Nie ma jednak wskazanego w przypisach terminu na pisanie takiego dokumentu. Za podawanie nieprawdy w zaświadczeniu grozi odpowiedzialność karna. Również odmowa podania takiej informacji w sądzie Naraża nas na grzywnę za zatajenie dowodów sprawy.

Zobacz też: https://pontipino.pl/dowod-pierwszenstwa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here