Chrzest to w wierze katolickiej uroczystość niezwykle istotna i podniosła. Dużą rolę podczas jej przebiegu odgrywają rodzice chrzestni, propozycja pełnienia tej funkcji jest jednym z największych wyróżnień, jakie możemy otrzymać od rodziców dziecka. Wiąże się ona jednak nie tylko z zaszczytami, ale też z obowiązkami.

Chrzestni w życiu rodziny

Sakrament chrztu świętego to obok bierzmowania i Eucharystii jeden z fundamentów wiary. Chrzest otwiera drogę do innych sakramentów, symboliczne zanurzenie w wodzie nawiązuje do śmierci Chrystusa i obrazuje wkroczenie na nową drogę życia, w którym człowiek staje się dzieckiem Bożym i oficjalnie wstępuje do wspólnoty chrześcijańskiej. Chrzest można przyjąć w każdym wieku, jednak zgodnie z tradycją najczęściej odbywa się on na możliwie wczesnym etapie życia. Uroczystość kościelna ma niezwykle podniosły charakter, stanowi też duże i ważne wydarzenia dla rodziny i bliskich.

Matką i ojcem chrzestnym zazwyczaj zostają osoby najbliższe dla rodziców dziecka. Nie muszą to być członkowie rodziny, ważne jednak, aby wybór kandydatów został starannie przemyślany. Obowiązki rodziców chrzestnych nie kończą się w dniu przyjęcia sakramentu, powinni być oni obecni w całym życiu chrześniaka, służąc pomocą i wsparciem. Ich rola skupia się na wychowaniu młodego człowieka zgodnie z zasadami wiary katolickiej, powinni jednak również stanowić opokę i pomoc w sytuacjach trudnych, konieczne więc będzie utrzymanie stałego kontaktu z całą rodziną, tak aby móc wspierać zarówno dziecko, jak i jego rodziców. 

Rola chrzestnych w dniu chrztu

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać wyłącznie praktykujący katolicy. Formalnie wystarczy mieć ukończone 16 lat i żyć w zgodzie z kanonami wiary katolickiej. W praktyce chrzestnym nie może zostać osoba pozostająca w nieformalnym związku, nie ma też mowy o tym, aby w uroczystości wzięło udział dwóch ojców lub dwie matki chrzestne. 

Zgodnie z tradycją do obowiązków ojca chrzestnego należy zadbanie o zakup świecy chrzcielnej. To chrzestny zapala ją w trakcie ceremonii, symbolicznie prowadząc do Jezusa nowego członka Kościoła. Rodzice chrzestni wspólnie i oczywiście twierdząco powinni odpowiedzieć na pytanie kapłana o to, czy są gotowi do pomocy rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązków wychowawczych.

Tradycyjnie do roli chrzestnych przypisane jest także wręczenie wyjątkowego prezentu. Stosunkowo częstą praktyką jest wręczanie jednego, wspólnego prezentu od matki chrzestnej i ojca chrzestnego. Wybór podarku jest procesem indywidualnym, warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej spektakularny prezent w postaci komputera lub skutera z czasem się zestarzeje i zapewne zakończy swój żywot w mrokach piwnicy. Z tego też powodu dobrym pomysłem będzie zakup ponadczasowej pamiątki. W poszukiwaniu oryginalnego upominku warto zajrzeć do kategorii prezentów na chrzest w sklepie Republika Łyżeczek. Może to być na przykład medalik z patronem, pięknie wydane Pismo Święte lub różaniec. Wiele propozycji oryginalnych prezentów ślubnych znajdziemy w ofercie firmy Quo Vadis. Warto przyjrzeć się niezapomnianym upominków i starannie dokonać wyboru, tak by wspomnienie wyjątkowej ceremonii na zawsze pozostało w pamięci jej uczestników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here