Kiedy można zmienić wysokość zasądzonych alimentów?

0
926

Najczęściej ani zobowiązani do płacenia alimentów ani uprawnieni do ich otrzymania przez lata nie dążą do zmiany wysokości uzyskiwanych lub płaconych świadczeń. Tymczasem zmieniają się okoliczności, postępuje inflacja i czasem przydałoby się zawalczyć o inną kwotę, bardziej odpowiadającą naszym potrzebom i możliwościom. Jak to zrobić? Kiedy można zwrócić się z pozwem do sądu? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kiedy można żądać zmiany wysokości alimentów?

Podstawę do zmiany wysokości zasądzonych alimentów stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć przede wszystkim zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Zmianą stosunków jest także wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Z drugą sytuacją możemy mieć do czynienia chociażby wtedy, gdy uprawniony do alimentów uzyskuje zdolność samodzielnego utrzymywania się, dojdzie do zaprzeczenia ojcostwa lub unieważnienia uznania dziecka.

Zmiana stosunków – kiedy nastąpi?

Dzieci rosną zatem, idą do szkoły, mają potrzebę zakupu pomocy naukowych, pokrycia kosztów dojazdu do szkoły, a także kosztów uczęszczania na różnorodne zajęcia dodatkowe. Zobowiązani do alimentacji awansują z kolei w pracy, otrzymują podwyżkę, zmieniają pracę na lepszą albo wręcz odwrotnie, czyli tracą pracę albo muszą utrzymać nową rodzinę. Wszystkie te sytuacje uzasadniają wystąpienie do sądu o obniżenie wysokości alimentów. Oczywiście ustalając na nowo wysokość alimentów sąd ponownie zbada zarówno potrzeby uprawnionego do alimentów, jak i możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, przeprowadzając jednocześnie stosowne postępowanie dowodowe. Co również istotne, zmiany wysokości alimentów można żądać zarówno w kontekście alimentów na dzieci, jak i tych przysługujących ex-małżonkowi. Więcej na temat zmiany wysokości alimentów po zawarciu przez byłych małżonków nowego związku małżeńskiego możesz przeczytać na stronie: https://kancelariagruchacz.pl/czy-zawarcie-nowego-zwiazku-malzenskiego-ma-wplyw-na-alimenty/.

Jak skutecznie wystąpić o zmianę wysokości alimentów?

Aby doprowadzić do zmiany wysokości zasądzonych alimentów należy zwrócić się z pozwem do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub uprawnionej do alimentów. Sprawa ta ma charakter tradycyjnego procesu, czyli wnoszący pozew staje się automatycznie powodem, a druga strona pozwanym. Od pozwu należy nadto wnieść stosowną opłatę w wysokości 5 procent wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu jest z kolei 12-miesięczna różnica między obecnie płaconymi alimentami a alimentami żądanymi. Oczywiście w razie potrzeby można wystąpić o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, jeżeli powód nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here